BEWI går forrest med genanvendt flamingoisolering

EPS/Flamingo er velegnet til brug i et cirkulært genanvendelsesloop. BEWI har således lanceret et produkt til terrændæksisolering, der er fremstillet ved brug af genanvendte materialer og halverer CO2-aftrykket sammenlignet med almindelig hvid EPS fra BEWI.

Ifølge publikationen “LCA i Praksis”, som er udgivet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, fremgår det med al tydelighed, at terrændæk og tilhørende isolering vejer tungt i CO2-regnskabet, når der bygges nyt. Derfor er det logisk, at det er lige præcis her, der er mulighed for at opnå en rigtig god besparelse ved at tænke sig om og benytte genanvendte materialer. Det har man fået øjnene op for hos BEWI, der i vid udstrækning indsamler brugt EPS/Flamingo til brug i virksomhedens GreenLine-isolering.

– Det forholder sig nemlig sådan, at man meget nemt kan bearbejde og genanvende EPS/Flamingo endda uden, at det kræver store mængder procesenergi. Det siger R&D Manager Martin Bendix fra BEWI Insulation Danmark A/S.

Således består GreenLine-serien af genanvendt materiale med samme gode egenskaber som traditionel EPS/Flamingo, men kun med cirka det halve CO2-aftryk sammenlignet med almindelig hvid EPS fra BEWI.

Forsyningskæden skal opbygges

BEWI indsamler EPS i samarbejde med kunder fra bl.a. fiskekasseindustrien. BEWI’s division BEWI Circular sørger for at fjerne al luften fra materialet, hvilket betyder, at virksomheden kan have ca. 400 kg komprimeret EPS på en palle. Dernæst omdannes den brugte EPS til rGPPS (recycled general-purpose polystyren), der kan recirkuleres adskillige gange. Miljømæssigt er den bedste genanvendelse af rGPPS, at det omdannes til ny EPS.

Med BEWI’s recycled EPS-råvare kan virksomheden producere genanvendt isolering.

– Vi kan blive meget bedre til at udnytte materialet samt få større fokus på klimaet, og det budskab har vi et ansvar for at bringe videre. Derfor skal vi væk fra tanken om, at flamingo bare skal i containeren med småt brændbart på genbrugsstationen, uddyber Martin Bendix og tilføjer, at det er et materiale, der ligeledes er meget nemt at håndtere.

Anvend GreenLine med CO2-reduceret cement

Naturligvis er andre materialer tilgængelige, ligesom nye typer af organiske isoleringsmaterialer ser dagens lys, men når det gælder opbygning af terrændæk, sokler og kældre, er der i byggebranchen en begrundet bekymring for mulige fugtproblemer med disse.

– Med GreenLine EPS-isolering og en beton med CO2-reduceret cement får bygherren mulighed for at opføre en traditionel og velafprøvet konstruktionstype med væsentligt reduceret CO2-aftryk. Hvis man i tillæg udnytter og indregner bæreevneoverskuddet samt den store styrke og stivhed i EPS-isoleringen, sammenlignet med f.eks. blød isolering, giver det desuden mulighed for at materialeoptimere betondækket og dermed spare yderligere ressourcer, forklarer Martin Bendix.

Samarbejde med hele branchen

 Anvendelse af GreenLine er oplagt i forbindelse med Svanemærket- og DGNB-certificeret byggeri. Produktet er CE-mærket, og egenskaberne for GreenLine er deklareret i Nordic Ecolabel portalen, som er en database over de produkter, der kan indgå i et Svanemærket byggeri.

– I bestræbelserne på at være med til at reducere byggebranchens CO2-aftryk er vi i dialog med andre aktører i branchen, eksempelvis rådgivere og entreprenører, lige som vi bakker op om initiativet Reduction Roadmap. Over de kommende år skal vi nemlig reducere den nuværende grænseværdi for nybyggeri på 12 kg CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år til under det halve, slutter Martin Bendix.