Frakt

Genvägen till hållbar och kostnadseffektiv logistik
Fraktlösningar

Tillverkade för att återvinnas och minska din klimatpåverkan

expand

Stapelbara

Få plats med mer i varje transport

check_box

Hygienska

Inga slutna utrymmen som kan spricka och samla bakterier

recycling

Återanvänd

Lätta att rengöra och återanvända om och om igen

flight

PMC-anpassade

Anpassade för PMC-pallar för flygfrakt

Den omöjliga ekvationen

Människor vill ha en värld som är bättre för klimatet. Samtidigt e-handlar de och vill ha hem beställningen direkt. Det är en omöjlig ekvation. Men det finns ett sätt att reducera utsläpp, effektivisera transporter och minska logistikkostnader.

Mindre är mer

Kapacitet är ofta en bristvara, i synnerhet när det gäller flygfrakt. Därför gör vi våra transportlösningar smidigare och stapelbara, så att fler produkter får plats i varje transport. Det minskar både klimatavtrycket per produkt och antalet transporter.

Den hållbara lösningen

BEWI:s pallar och emballage tillverkas av återvunnet material och är designade för att användas ofta och länge. De är också 100% återvinningsbara. Det är en hållbar lösning, som bidrar till minskade CO2-utsläpp.

Vi har det du behöver

Effektiva transport- och lagerlösningar, som du kan lita på