Vi återvinner era använda emballage

En hållbar lösning från BEWI Circular
Återvinn allt

EPS, papper, plast, trä eller wellpapp - BEWI Circular återvinner allt ert använda förpackningsmaterial

Avfallshantering helt enkelt

En leverantör, en kontakt, inga komplikationer. Om ditt företag har många olika förpackningsmaterial som behöver återvinnas, så är detta lösningen.

BEWI Circular är specialister på att återvinna förpackningsmaterial från olika branscher, från fiskeindustrin till biltillverkare. När du väljer oss som din återvinningspartner, väljer du kvalitet och smidigt samarbete.

Vi samlar in och återvinner avfallet så effektivt, tidsbesparande och hållbart som möjligt – samtidigt som det är bra för affärerna.

Kontakta oss

Så funkar det

Vi börjar med att göra en grundlig hållbarhetsanalys hos er, så att vi kan skräddarsy en lösning.

Vi kontrollerar avfallsmängden och hur återvinningsprocessen ser ut idag. Sedan skapar vi den mest kostnads- och resurseffektiva lösningen för era behov. Och vi ser till att era medarbetare inte behöver lägga mer tid än nödvändigt på avfallshantering.

I vissa fall inkluderar vår rekommendation en komprimator, som ni kan använda själva. Komprimatorn gör avfallet enkelt att hantera och lättare att transportera. Dessutom betalar vi ofta bra för rent, komprimerat avfall.

Varför återvinna?

Numera vet alla att återvinning är bra, men en påminnelse skadar aldrig. Här är några skäl för att återvinna tillsammans med BEWI Circular:

• Det är bra för klimatet

• Det sparar tid och är bra för affärerna

• Det hjälper er att nå utsläppsmålen för 2030

• Det är säkert, eftersom vi vet vad vi gör

• Det är bra för alla