BEWI investerar i ny återvinningsstation i Stockholm

25-01-2022

 

BEWI investerar i ny återvinningsstation i Stockholm

BEWI, en ledande europeisk leverantör av förpackningar, komponenter och isoleringslösningar, investerar 1 miljon kronor i en ny återvinningsstation i Stockholm.

BEWI Circular bildades 2018 och har sedan dess investerat mer än 10 miljoner euro i uppköp, cirkulära projekt och aktiviteter som syftar till att samla in så mycket EPS-avfall som möjligt för återvinning.

”Vårt mål är att bli ett helt cirkulärt företag och att leda den förändringen för vår bransch och det här initiativet är ett ytterligare steg mot det målet. Återvinningsstationen i Stockholm, som öppnade i Januari i år ger oss möjlighet att samla mer EPS-avfall som annars skulle gått till förbränning. Att förbränna EPS är ett slöseri med en värdefull resurs och släpper även ut onödig CO2”, säger Henrik Ekvall, Managing Director BEWI Circular.

EPS, eller expanderad polystyren, är ett styvt termoplastiskt skummaterial med slutna celler, som ofta används för sina stötdämpande och isolerande egenskaper. Materialet kan återvinnas om och om igen i en energieffektiv process. Men dess återanvändbarhet är beroende av tillförlitliga kedjor för insamling och återvinning.

”Den nya insamlingsstationen kommer att ha en kapacitet motsvarande merparten av allt EPS-avfall i Stockholm med omnejd. Avfallet kommer att kompakteras på plats och sedan skickas vidare till en av våra extruderingsanläggningar där det konverteras till ny råvara”, säger Henrik Ekvall.

Att man väljer att etablera en återvinningsstation i Stockholm beror på Stockholmsregionens stora och växande befolkning och närvaro av företag som är beroende av EPS. De finns bland annat inom bygg- och anläggningsbranschen, elektronikbutiker, stormarknader och kommuner.

Återvinningsanläggningen i Stockholm kommer fungera som både en avlämningsstation och som insamlingscentral för EPS-avfall. BEWI kommer också erbjuda skräddarsydda lösningar till kunder utifrån deras enskilda behov, som kan innebära allt från installation av komprimator till upphämtning av komprimerat eller okomprimerat material.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Ekvall, Managing Director BEWI Circular, tel. +46 73 069 06 28
Charlotte Knudsen, Director of IR and Communications BEWI ASA, tel: +47 975 61 959

Om BEWI ASA

BEWI är en internationell leverantör av förpackningar, komponenter och isoleringslösningar. Engagemanget för hållbarhet löper genom hela värdekedjan, från produktion av råvaror och slutprodukter, till återvinning av förbrukade produkter. Med en vision att skydda människor och varor för en bättre vardag, leder BEWI förändringen mot en cirkulär ekonomi.

BEWI ASA är noterat på Oslo Børs under ticker BEWI.