Hvorfor GreenLine er fremtiden

– Innsikten vi trenger for å jobbe sammen sprer seg. Og det må det, for det er der løsningen er.
18 i BEWI

Ove Eidsvåg kjenner selskapet ut og inn og har vært involvert i mange områder i løpet av sin lange periode i selskapet.

Etter hvert som verden skifter fokus mot bærekraftige løsninger, skyter etterspørselen etter resirkulert EPS gjennom taket. BEWI er i forkant med bærekraftige EPS-produkter, ikke minst med GreenLine, som er 100 % resirkulert.

Men det er utfordringer med den sirkulære overgangen. Vi satte oss ned med Ove for å få hans syn på det bærekraftige skiftet og en titt på GreenLine-produksjonen.

Hvor vanlig er resirkulert EPS?

– I det siste har etterspørselen etter GreenLine og resirkulerte materialer økt dramatisk. Vi må få tak i mer av det brukte materialet for å lage resirkulerte produkter. Og vi har en jobb å gjøre her, med å øke bevisstheten og sette opp løsninger med våre kunder som lar oss hente kapp og avfalls materiale.

Kan BEWI gjøre mer for å spre ordet og øke skiftet til GreenLine-produkter?

– Vi presser virkelig på for å få flere kunder med på den sirkulære tankegangen. Vi har alt på plass for å gjøre det enkelt for våre kunder, og vi ønsker at håndteringen av avfalls materialet skal være uanstrengt for dem.

Hve er løsnongen ?

– Vårt fokus for å skaffe mer avfallsmateriale;  er strategiske partnere. Vi ønsker å skreddersy et lukket sløyfesystem til driften, noe som for eksempel betyr at vi plasserer en komprimator på deres anlegg, samt koordinerer hentepunkter og transport til våre resirkuleringsanlegg. Vi jobber med å lage klare tilbud for dette som inkluderer alt, slik at prosessen er så enkel som mulig for klienten.

Hva er den viktigste endringen i BEWI siden du startet for 18 år siden?

– Vi har et stort utvalg av gode produkter nå. Folk kjenner oss, og vi er hovedleverandør til flere kunder. Og flere tar kontakt og viser interesse for tilbudet vårt. Det har vært en flott reise, og jeg husker da jeg begynte på BEWI, og vi hadde bare byggesystemet vårt. Nå vet jeg ikke engang det totale antallet produkter vi tilbyr.

Er GreenLine dyrere?

– Sirkularitet fører ofte til investeringer, i hvert fall i begynnelsen. Og håndteringen av avfallsmaterialet så vel som resirkuleringsprosessen er litt dyrere enn å produsere jomfruelig materiale. Det er også stor etterspørsel etter resirkulert EPS, noe som øker prisen

Hva slags produkter passer best for GreenLine?

– Bygg og anlegg er den beste industrien, og det betyr isolasjon og noen andre konstruksjons elementer. Årsaken er at konstruksjon kan håndtere store mengder resirkulert materiale, noe som gjør det til en jevn prosess for kunden og for oss.

Hva ser du rundt hjørnet for BEWI?

– Mer resirkulert. Vi er opptatt av å finne måter å øke mengden avfallsmateriale som vi mottar gjennom mer og tettere samarbeid. Store selskaper er allerede på ballen og resten vil følge. Innsikten vi trenger for å tette løkken sprer seg. Og det må det, for det er der løsningen er. Det er der vi kan redusere utslippene, nå bærekraftsmålene våre og legge grunnlaget for en sirkulær økonomi.