Setter ny standard for bransjen med egen Direktør for bærekraft

BEWI viser alvor med sin miljøambisjon, og ønsker nå Camilla Louise Bjerkli velkommen inn i den nye stillingen som «Direktør for bærekraft»

Setting a new standard with a sustainability director

BEWI har alltid hatt sterkt fokus på bærekraft og sirkulær økonomi. Det falt seg derfor naturlig å få inn noen som kunne jobbe med dette 100%.

Med en mastergrad i Industriell økologi og doktorgrad i plasthåndtering med fokus på innsamling og materialgjenvinning, er Camilla en perfekt match for BEWI.

Med over 15 år på andre siden av bordet har hun nå hånden på ballen og skal få satt bærekraft i action.

Det er en engasjert og dyktig direktør for bærekraft som møter oss.

Det er et brennende engasjement for bærekraft blant alle ansatte i hele BEWI konsernet, og et ønske og en vilje om å bli 100% sirkulær.

– Målet vårt er å være der om 5 år, og det tror jeg vi skal klare sier Camilla.

Arbeidet mot målet er vi allerede godt i gang med, gjennom mye godt arbeid og investeringer innen produktdesign, innsamling og materialgjenvinning.

BEWI har som mål å være ledende innen sirkulær økonomien, og ønsker å være transparent når det gjelder vårt fotavtrykk. Camillas jobb vil være å passe på at utviklingen fortsetter, og at vi hele tiden jobber med å bli bedre. Hun skal også passe på å dokumentere og kommunisere vårt miljøarbeid, både internt og ut mot våre kunder.

Fremtidens løsninger

BEWI har allerede jobbet godt med sirkulærøkonomin og lagt grunnlaget for hva som skal komme. Her vil vi jobbe videre med å organisere arbeide og skape en god kultur knyttet opp mot miljø og bærekraft.

– Fremtiden ligger i å samarbeid tett med våre kunder for å utvikle grønnere løsninger, understreker Camilla.

Plast har fått mye negativ oppmerksomhet fordi den har kommet på avveie. Vi skal jobbe med og passe på at plasten ikke havner i naturen som avfall, men sirkulerer i økonomien og blir til nye produkter.

Plast er en fantastisk ressurs som har mange gode egenskaper, dette gjør det til et bærekraftig produkt sammenlignet med andre materialer. Vi må bare få frem kunnskapen på hvordan dette fungerer.

Alle våre produkter skal og er bærekraftige. Våre fiskekasser bidrar til mindre matsvinn og lettere transport, og fører til lavere utslipp av CO2.
Vårt Use-ReUse resirkuleringssystem sørger for gjenbruk av råstoffet, og passer på at godt råstoff ikke går til forbrenning.

Skal man se på bærekraft, må man ha et større og mer langsiktig bilde av et produkts levetid og bruksområde. Vi snakker om design, bruksområde og gjenvinning.

Fremtiden ligger i et godt samarbeid med kunder. I felleskap utvikler vi nye og gode løsninger, som passer inn i den sirkulære tankegangen.

Forpliktelsen for miljøet kommer fra alle i BEWI systemet, og vi drar alle i samme retning.

Need guidance?

Tell us what you need, and we’ll tailor a solution for your business. Contact us today for more information