Thermomur® 350 Super

Få ännu bättre isolervärde i ytterväggar ovan mark.

U-värde 0,15 W/m²K. Format 350 x 1200 mm. 150 mm homogen betongkärna.

Thermomur® 350 Super består av formsatta block och ger dig en färdig vägg med dubbelsidig isolering utan köldbryggor

Thermomur® 350 Super består av formsatta element i Jackopor® Super EPS och ger dig en färdig vägg med dubbelsidig isolering utan köldbryggor. Blocken är 350 mm breda och har 100 mm isolering på båda sidor om den 150 mm tjocka kärnan i betongen. Med tillsatt grafit får blocket 20% bättre isolervärde.

Thermomur® 350 Super är ett komplett byggsystem till hela byggnationen. Super serien har ändå bättre isolationsegenskaper (U=0,15), och är därmed mycket lämplig till lågenergihus eller bostäder som kräver extra isolering men har liten plats för isolering.

Thermomur® 350 Super har ingjutna plastbindare som gör dem användarvänliga. Beklädnad och andra tillbehör kan enkelt fästas i fasaden genom att skruva direkt i plastbindarna. Elementet är designat för perfekt passform till övriga Thermomurserier. Blocken fylls med betong vilket resulterar i en homogen och robust betongvägg som förbättrar ljudisoleringen och ökar brandsäkerheten.

Enkel montering och låg vikt gör byggprocessen snabb och ger mindre arbetsbelastning än traditionella byggsystem. Färdiga hörn och enkel tillpassning vid öppningar gör att man kan sätta ihop ett våningsplan på en dag

Blocken finns tillgängliga som fullständiga BIM-objekt. Läs mer om våra BIM-objekt och ladda ner.

Thermomursystemet finns nu även bedömt hos Wikells Byggberäkningar

Fördelar

foundation

Välbeprövat och tryggt system

Låg vikt
speed

Komplett byggsystem

Snabb och enkel montering
ac_unit

Energieffektivt hem

Färdigisolerad vägg
recycling

Hållbart

Teknisk godkänd och återvinningsbart system