Rörisolering XPS

XPS-låda med låg fuktabsorbtion och hög tryckhållfasthet för tjälisolering av VA-ledningar

Frostsäkrande isolering

Tryckhållfast XPS-låda för frostsäkring av VA-ledningar. Isoleringslådan gör det möjligt att göra schakten grundare, vilket förenklar arbetet, utan att kompromissa med isoleringsegenskaperna. Samtidigt blir rörledningarna mer lättåtkomliga.

Eftersom XPS har slutna celler har lådan låg fuktabsorbtion. Även hög resistans mot värme och frost.

Låg vikt och enkel att jobba med. Bibehåller sin höga tryckhållfasthet, goda isoleringsförmåga och vattenresistans i år efter år. Går att återvinna.

FÖRDELAR

ac_unit

Tjälisolerande

Motverkar tjälskador och isproppar i rören
construction

Minskat grävdjup

Mindre schaktarbete och lättare åtkomst
format_color_reset

Låg absorbtion

Slutna celler som inte absorberar vatten
recycling

Hållbarhet

Går att återvinna

Produkter

SPECIFIKATIONER STANDARD ENHET BEWi XPS 300 BEWi XPS 400 BEWi XPS 500
TryckhållfasthetEN 826kN/m²300400500
Tillåten långtidslastEN 1606kN/m²135160200
λD deklarerat värde EN 12667W/mK0,034-0,0370,036-0,0370,036-0,037
Vattenabsorption, nedsänktEN 12087Vol%0,70,70,7
Brandegenskaper (klass)EN 13501-1-FEF
Tolerans längd och breddEN 822mmLängd ± 10 Bredd ± 8Längd ± 10 Bredd ±8Längd ±10 Bredd ±8
Tolerans tjocklek (klass)EN 823mm-2/+3-2/+3-2/+3
Tolerans planhetEN 825mm/m666
Tolerans rätvinkelhetEN 824mm/m555