Fiberduk

Hindrer finkornet masse i å tette drenssystemet. Bruksklasse N2. Legges rundt og over drensrør og drensmasser før tilbakefylling. Brukes også til å dekke Thermodren-plater og grunnmursplater dersom de kjøpes uten duk.