Elementlås stål

For låsing av kappede elementer. Kan bøyes til 90 grader hjørne.