Armeringsbøyler

Ekstra armering rundt om dør- og vindusåpninger til Thermomur. Egen versjon for Thermomur 350 HD.

Standard dimensjon for 150 mm betongkjerne i Thermomuren har dimensjon 130 mm x 240/390 mm. For spesialversjonen Armeringsbøyler 350 HD er dimensjonen 175 x 240/390 mm.