Hållbar design

Hållbarhet börjar i designen.

Hållbarhet börjar i designen. För att utveckla mer hållbara produkter börjar vi från början – i designstudion.

Vi innoverar inte för innovationens skull, utan för att tillgodose våra kunders behov. I designstudion arbetar specialister tillsammans med ett team av människor från andra avdelningar – försäljning, produktion och marknadsföring.

Det betyder att vi försöker att inte använda mer råmaterial än vad som behövs. Så vi kan designa en produkt som sparar resurser, både i råmaterial och även i transport. Det ger ett bättre pris och en mer hållbar framtid.

När någon av våra kunder kommer till oss med en produkt som måste skyddas för transport, hållas kallt eller har riktigt trevlig förpackning. – Vi arbetar tillsammans med kunden för att designa det på bästa möjliga sätt.

Det är inte bara förpackningar som behöver en hållbar design. Vi tänker på alla våra produkter på detta sätt. Vi ser ständigt på att förbättra våra isoleringsmaterial för en energisk prestanda, säkerhet och hållbarhet. Våra förpacknings- och isoleringsprodukter kommer att spela en nyckelroll i en mer hållbar framtid.

Need guidance?

Tell us what you need, and we’ll tailor a solution for your business. Contact us today for more information