Cellplast är en värdefull resurs

Cellplast är en värdefull resurs. BEWI – en av Europas största producenter av cellplast – jobbar hårt för att säkra mesta möjliga återvinning av det unika materialet.
Circular

"Plast är absolut ett problem men bara om vi inte återvinner det"

Cellplast, eller expanderad polystyren (EPS) är kanske mer känt som frigolit. Och om den är ratad av många borde den vara älskad. För det många inte känner till är att EPS är en helt unik plast som går utmärkt att återvinna, om och om igen. BEWiSynbra producerar EPS och har kontroll över hela kedjan – från råvara till färdig produkt. Ett av målen är att leda utvecklingen mot en cirkulär ekonomi för hela EPS-industrin. Man ser det som sin uppgift att få människor att förstå att EPS är en mycket värdefull resurs och helt återvinningsbart. Jonas Siljeskär är vd på BEWiSynbra:

– Plast är absolut ett problem men bara om vi inte återvinner det. Idag kastas EPS bland vanliga sopor vilket jag menar är en resurs på avvägar. EPS är hundra procent återvinningsbar och ska inte hamna på soptippar.

För långt innan hållbarhet blev ett modeord har BEWiSynbra engagerat sig just i hållbarhet och haft fokus på att återanvända EPS så mycket som möjligt. Att plastdebatten har fått genomslag i hela världen ser Jonas Siljeskär mer som en affärsmöjlighet än tvärtom.

– Vi var tidigt ute med att ta en ledande position inom återvinningsfrågor och jag ingår i en ledning som visar både handlingskraft och starkt engagemang för hållbarhet. Det finns en stolthet för det vi gör här och jag triggas av att vi både kan göra goda resultat och hållbara förändringar.

Slå hål på fördomar

För EPS har ett oförtjänt dåligt rykte, menar han. Skälet till det är att folk och gemene man saknar fakta. Men EPS ska inte ses som skräp och förbrukad resurs.

– Få kastar en tidning idag och på samma sätt vill vi att man tar hand om EPS. Och vi vill vara med och driva detta i framkant, även om inte regeringen gör det.

Jonas Siljeskär berättar om PET-flaskan som är den största nerskräpningsprodukten i de länder där det inte finns något pantsystem. Men i Sverige är PET-flaskan självklar att återvinna vilket har drivits utifrån industrin som helt enkelt ville ha tillbaka den.

– Ja, det är VI som företag som ska ta tillbaka resurserna. Vi driver detta för att vi som aktör har ett samhällsansvar, men också för att vi ser det som en affärsmöjlighet. Fler och fler kunder efterfrågar återvunnen EPS.

EPS – fördel hållbarhet

EPS har många hållbara fördelar jämfört med alternativa material. Till skillnad mot wellpapp – som kan återvinnas sex till sju gånger – kan EPS återvinnas om och om igen, utan slut. Det är också ett mycket lätt material. EPS innehåller 98 procent luft och de återstående två procenten består av polystyren som är ett rent kolväte.

– Tack vare att det är så lätt är EPS tacksamt att frakta och belastar inte lastbilen – det är som att frakta luft – och bidrar därmed till mindre utsläpp.

EPS har också goda termiska egenskaper och kan bevara både kyla och värme. Därför kan det bidra till att reducera matsvinn vid transporter.

– EPS är i mångt och mycket en dold produkt som också kan rädda barn i bilar, skydda huvuden och transportera organ. Det tänker man nog inte på, säger Jonas Siljeskär.

Insamling och återvinning av EPS

BEWiSynbra satsar stort på insamling och återbruk av EPS och har tagit ett viktigt strategiskt steg för att nå sina uppsatta hållbarhetsmål. Och för att få tag i kasserad EPS sätter man bland annat upp egna återvinningskärl vid sina trettio fabriker.

– Vi har i många år använt oss av återvunnen EPS i produktionen, men nu gör vi detta i en helt annan skala. Under 2019 har vi genomfört många åtgärder – både för att öka insamlingen av förbrukad EPS och för att återvinna den.

– Dessutom är hållbarhet en drivkraft i vår produktutveckling. Vårt mål är att hela tiden utveckla råmaterial och produkter som är mer hållbara, till exempel lättare produkter eller Biofoam som är en råvara utvecklat av vegetabiliskt material.

BEWiSynbra är först ut att erbjuda 100 procent återvunnen EPS. Det färdiga materialet visar inte på någon kvalitetsskillnad. Möjligen är den inte lika vit men hittills är responsen från kunderna positiv – de vill kunna visa att de använder återvunnet material.

– Visst har det förekommit att företag blandat upp nyproducerat material med gammalt. Men att aktivt återsamla från marknaden och göra ny produkt 100 procent från återvunnet material, där är vi först, säger Jonas Siljeskär och fortsätter:

– Vi märker av en stor efterfrågan från våra kunder på mer miljövänliga lösningar. Vissa kunder önskar produkter som till exempel är tillverkat av 50 procent återvunnet material medan andra önskar 100 procent. Vi kommer att erbjuda en rad produkter som baseras på återvunnet material och att samarbeta med våra kunder – och deras kunder – för att hitta lösningar för en effektivare insamling av använd EPS.

BEWiSynbra Circular

Våren 2019 köpte BEWiSynbra in sig i belgiska recycling-företaget EcoFill samt danska Eurec. Skälet med förvärven var förstås att ytterligare stärka initiativet kring att samla in och återvinna EPS.

– Vi har även etablerat ett nytt recycling-företag i Portugal. Vi har satt upp ett ambitiöst mål med att återvinna 60 000 ton varje år, som er ca 30 procent av vår production på rundt 180 000 ton EPS per år. I dagsläget återvinner vi 15 000 ton vilket motsvarar ca nio procent. Målet hoppas vi kunna nå inom 3–5 år, avslutar Jonas Siljeskär.

Did you know that EPS…

… Consists of 98% air and 2% raw material

… Can be recycled again and again without losing its good qualities

… Is a very light material – a cubic can be lifted with one hand

… Is optimal for insulation – both to preserve cold and heat – when air insulates

… Is shock absorbing and is therefore used for, for example, bicycle helmets and in cars

Need guidance?

Tell us what you need, and we’ll tailor a solution for your business. Contact us today for more information